20 november 2020

Belastingplan 2021 -Particulier

Aanpassing box 3 Grondslag en tarief
Het heffingsvrij vermogen stijgt van momenteel 30.846 euro naar 50.000 euro (voor partners van 61.692 euro naar 100.000 euro). Daarnaast worden de schijfgrenzen aangepast: de tweede schijf begint bij 100.000 euro vermogen en derde schijf bij 1.000.000 euro vermogen. Het tarief wordt verhoogd van 30 procent naar 31 procent.
 
Geen belasting in box 3, maar nog wel aangifte
Mensen met een vermogen van meer dan 31.340 euro moeten straks nog steeds box 3 aangeven in de aangifte inkomstenbelasting, ook als zij geen belasting meer hoeven te betalen vanwege het verhoogde heffingsvrije vermogen. De Belastingdienst geeft deze informatie namelijk door aan andere overheidsinstanties. De inspecteur zal het bedrag waarmee de rendementsgrondslag de drempel van 31.340 euro overschrijdt bij beschikking vaststellen op de belastingaanslag.
 
Verdere verlaging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tot 6.670 euro in 2021. De zelfstandige aftrek zal dan worden verlaagd met €360,- per jaar tot en met 2027. Daarna zal de aftrek met €110, worden verlaagd tot uiteindelijk €3.240 in 2036.
 
Percentage aftrekposten verlaagd
Bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2021 aftrekbaar tegen maximaal 43 procent. Het gaat onder meer om hypotheekrenteaftrek, ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek), MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.
 
Contante giften niet langer aftrekbaar
Contante giften komen niet meer in aanmerking voor de giftenaftrek. Dit is vanwege fraudegevoeligheid en het gebrek aan aantoonbaarheid. Er zijn goede alternatieven, zoals het overmaken van een gift, waarbij de gift aannemelijk is te maken met een bankafschrift.
 
Eigen woning
Voor woningen met een waarde tot 1,1 miljoen euro daalt het percentage van het eigenwoningforfait in 2021 naar 0,55 procent. Daarnaast daalt het hoogste tarief voor de hypotheekrenteaftrek in 2021 opnieuw met 3-procentpunt tot 43 procent. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek daalt de komende jaren verder en komt vanaf 2023 gelijk te liggen aan het belastingtarief van de eerste schijf, dat op iets meer dan 37 procent ligt. Deze maatregelen zijn geen onderdeel van het Belastingplan 2021 en waren al eerder afgekondigd.