27 november 2020

Belastingplan 2021 – Ondernemer

Bovenmatige schulden dga bij eigen bv
Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap is eerder dit jaar al ingediend. Vanaf 2023 betalen ab-houders 26,9 procent inkomstenbelasting over bovenmatige schulden (meer dan 500.000 euro) die zij hebben aan eigen bv(‘s). Datzelfde geldt voor schulden van hun bloed- en aanverwanten. Alleen eigenwoningleningen worden onder voorwaarden uitgezonderd.
 
Aanpassing werkkostenbudget
Voor 2020 is het werkkostenbudget in verband met de coronacrisis verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom. Voor het resterende deel van de loonsom bedraagt het werkkostenbudget 1,2 procent. Vanaf 2021 bedraagt het werkkostenbudget 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom en 1,18 procent voor het resterende deel van de loonsom. De blijvende verlaging van 1,2 procent naar 1,18 procent is een nieuwe maatregel ter dekking van de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.
 
Tarief Vennootschapsbelasting
De eerder aangekondigde verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting van 25 naar 21,7 procent gaat niet door. Het tarief van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting gaat wel omlaag van 16,5 naar 15 procent. Dit lage tarief geldt in 2021 voor winsten tot 245.000 euro en in 2022 wordt deze grens verhoogd naar 395.000 euro.
 
Innovatie box
Het effectieve tarief van de innovatie box wordt verhoogd van 7 procent naar 9 procent. Dit was vorig jaar op Prinsjesdag al aangekondigd.
 
Fiscale coronareserve
Bedrijven die een verlies verwachten over 2020 als gevolg van de coronacrisis, mogen hiervoor in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al een coronareserve vormen. Hierdoor kan een liquiditeitsvoordeel ontstaan. Hier was eerder al een besluit over.