20 juni 2022

Belastingdienst gaat handhaven op UBO-register

Vanaf 27 maart zijn organisaties verplicht om hun ‘ultimate beneficial owner’ (UBO’s) ingeschreven te hebben in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Minister Kaag heeft kort geleden aangekondigd te gaan beginnen met handhaving op de naleving van deze maatregel.

Sancties

Het niet voldoen aan de registratie plicht in het UBO-register betekent een overtreding van de Handelsregisterwet. Dat betekent dat er verschillende sancties kunnen worden opgelegd, waaronder een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, en in zeer uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf. Voordat er een sanctie wordt opgelegd ontvangen juridische entiteiten altijd eerst een brief, met daarin een laatste waarschuwing en een termijn om alsnog aan de registratieplicht te voldoen.

Risico op witwassen

Er wordt voorrang gegeven aan handhaving op de juridische entiteiten waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Dat neemt niet weg dat de overige registratieplichtigen ook wettelijk gehouden zijn opgave te doen. Handhaving op deze juridische entiteiten zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

Indien u uw UBO-registratie nog moet regelen en hierbij hulp kan gebruiken, horen wij het uiteraard graag.