25 september 2018

Behandeling van de schuld bij de eigen BV

In de Miljoenennota is opgenomen dat het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting minder hard stijgt dan eerder was gedacht. Maar dat voordeel heeft ook een keerzijde. Het kabinet gaat belastinguitstel ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen B.V. boven de € 500.000 te belasten in box 2. De maatregel was verder niet uitgewerkt in de Prinsjesdag-stukken, maar een dag later heeft minister Hoekstra van Financiën alsnog een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met uitleg.

Het gaat er voor het kabinet om dat houders van een aanmerkelijk belang ‘belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen’ door te lenen van hun eigen bv. Bovendien kost het toezicht de Belastingdienst veel tijd en leiden deze schulden in de praktijk ’tot veel tijdrovende discussies’. Daarom moet het dus ontmoedigd worden dat de schuld van de dga aan de bv oploopt boven de € 500.000. Dit moet jaarlijks € 50 miljoen opleveren voor de schatkist.

Maatregel moet per 2022 ingaan

De maatregel treedt per 1 januari 2022 in werking, kondigt Hoekstra aan. Ook rept de brief van de ’totale som van schulden’ van de houder van het aanmerkelijk belang aan de eigen bv, maar de tekst meldt niet specifiek of dit alleen rekening-courant schuld is of ook leningen tussen de bv en de dga. Het schuldbedrag is een drempel, dus het deel boven de half miljoen wordt dan belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook wil het kabinet een overgangsmaatregel voor ‘bestaande eigenwoningschulden’ aan de eigen bv. Hoe de maatregel er precies uit komt te zien, moet nog blijken. Het kabinet verwacht dat het wetsvoorstel hierover in het voorjaar van 2019 bij de Tweede Kamer ligt.

Kabinet boekt flink bedrag in als ‘anticipatie-effect’

Door de maatregel nu aan te kondigen, geeft het kabinet houders van een aanmerkelijk belang nog drie jaar de tijd om hun schuld tot onder de drempel te laten zakken. Niettemin verwacht het kabinet volgend jaar al een opbrengst van € 1,8 miljard vanwege een ‘anticipatie-effect’. Ofwel: extra belastinginkomsten op inkomen van dga’s die de heffing vóór willen zijn. Een dga kan bijvoorbeeld extra loon laten uitkeren om met dat geld de schuld terug te dringen. Maar dan betaalt hij wel extra inkomstenbelasting. Of met een extra dividenduitkering de schuld aflossen, maar dat ook dat kost extra belasting in box 2.