4 december 2018

Bedrijfsopvolging familiebedrijven

Van je familie…

Het begon zo mooi: twee broers begonnen met een bedrijf. Ze werkten jarenlang keihard. Ook hun echtgenotes waren toegewijd. Ze hadden grote plannen met het bedrijf, zeker ook voor hun kinderen. Het was hun levenswerk. Daarom begrepen ze ook niet dat, nog voordat de derde generatie in het bedrijf moest aantreden, het bedrijf niet alleen failliet ging, maar ook dat de familie verscheurd achterbleef.

In Nederland zijn er ruim 270.000 familiebedrijven. Dat is ongeveer tweederde van alle bedrijven met meer dan één werkzaam persoon. Niet alleen betreft het de agrarische, maar ook de industriële sector en de horeca. De kenmerken van een familiebedrijf zijn het creatief en innoverend ondernemerschap en het paternalisme.

Slechts tien procent van de familiebedrijven komt in handen van de derde generatie – de kleinkinderen van de startende ondernemers. Dat komt door een slechte planning van de bedrijfsopvolging of zelfs afwezigheid daarvan en door verschil in visie over het bedrijf tussen de familieleden. Familie en bedrijf lopen door elkaar heen. Het bedrijf moet bedrijf blijven en de familie moet familie blijven. Te vaak loopt dat door elkaar heen. Het vergt balanceren. Wij helpen u daar graag bij.