12 juni 2023

Afkoopsom erfpachtcanon

De Kennisgroep onroerende zaken heeft aan de hand van een voorbeeld de vraag beantwoord of de afkoopsom voor de afkoop van de periodieke erfpachtcanon voor een tijdvak van 50 jaar mag worden aangemerkt als aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning. Dit is naar de visie van de belastingdienst niet het geval. De argumentatie die de belastingdienst hierbij geeft is dat in geval van een afkoop niet langer sprake is van een periodieke betaling van erfpacht.

Voorbeeld:

Een belastingplichtige heeft een appartementsrecht. Het appartementsrecht geeft de belastingplichtige recht op een bepaald aandeel van een gebouw met bijbehorende grond, dat door de gemeente met vestiging van het voortdurend recht van erfpacht is uitgegeven. De belastingplichtige is voor het recht van erfpacht een periodieke canon voor een tijdvak van 50 jaar verschuldigd. De belastingplichtige koopt de totale erfpachtcanon over dit tijdvak in één keer af. De afkoopsom is niet aftrekbaar als aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning.