30 april 2018

Stomphorst Consultancy ondersteunt in conflictbemiddeling

Met een variant op een oud spreekwoord kan gesteld worden dat een conflict te paard komt en te voet gaat. Anders geformuleerd, een conflict ontstaat sneller dan dat het wordt opgelost. De belangen zijn vaak (zo) groot dat het voor één, beide of zelfs alle partijen niet mogelijk is tot een oplossing te geraken. Een conflict in stand houden kost niet alleen tijd en geld, maar ook handen vol energie; soms ook productiviteit, relaties, gezondheid en nachtrust.

Stomphorst Consultancy is gespecialiseerd in conflictbemiddeling. Door interventie probeert Stomphorst Consultancy de partijen van standpunten naar belangen te laten komen en daarmee tot een voor partijen aanvaardbare oplossing.

Zakelijke bemiddeling

Uw organisatie heeft (nog) geen conflict, maar het loopt al een tijdje niet lekker. Werkgever en werknemer botsen of twee collega’s komen er niet uit. Een externe partner is nodig om er samen uit te komen. Stomphorst Consultancy kan die partner voor u zijn.

Conflictbemiddeling

Stomphorst Consultancy is uw conflictbemiddelaar als een conflict is geëscaleerd. Partijen komen er samen niet meer uit en de rechtsgang is (nog) niet aan de orde. Bemiddeling in het conflict door Stomphorst Consultancy kan helpen om op een positieve manier uit het conflict te komen.

Een specifieke vorm van conflictbemiddeling is mediation. Het voordeel van mediation is dat beide partijen samen verantwoordelijk zijn voor het proces en op elk moment kunnen stoppen. De mediator is bovendien neutraal.

Bedrijfsopvolging

U wilt graag advies over de opvolging binnen uw organisatie. Die ligt wat u betreft niet bij voorbaat vast. Misschien is een opvolging nog niet direct aan de orde, maar wilt u tijdig hierover doorpraten met Stomphorst Consultancy. Opvolging betreft niet alleen het vervullen van een vacature, maar raakt aan de identiteit van uw hele organisatie.

Familiebedrijven

Familiebedrijven kennen een eigen dynamiek. Het gaat om het vinden en houden van een gezonde balans tussen het bedrijf en de familie(verhoudingen). Soms raakt die balans verstoord, omdat het in het bedrijf over familiezaken gaat en in de familie over het bedrijf. Specifieker komt dit aan het licht bij opvolging in het familiebedrijf. Er ontstaat spanning over de benoeming van een opvolger uit de volgende generatie of juist een buitenstaander.

Vennoten in conflict

Vennoten of partners in een bedrijf kunnen op papier nog zulke heldere afspraken hebben vastgelegd over de taakverdeling, de bevoegdheden en het winstaandeel, maar de praktijk van alle dag laat een andere werkelijkheid zien. In dat geval biedt Stomphorst Consultancy uitkomst door een of meerdere gesprekken, bedrijfstrainingen of het aanstellen van een of meerdere toezichthouders.

Commissarissen/toezichthouders

Organisaties kunnen nog slimmer werken door het aanstellen van een raad van commissarissen of een externe organisatiedeskundige die niet alleen naar de zakelijke kant kijkt, maar ook naar verhoudingen tussen mensen. Zo’n raad of een enkele deskundige kan met gezonde en betrokken afstand uw organisatie adviseren en u voor valkuilen behoeden. Ook kunnen preventief potentiële conflicten worden voorkomen of in een vroeger stadium worden gesignaleerd. Uiteindelijk wordt uw organisatie er beter van. Stomphorst Consultancy adviseert u graag over de mogelijkheden.