12 juni 2023

Aanpassingen Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De Minister van Financiën geeft in de Voorjaarsnota een vooruitblik op de begrotingsplannen voor de aankomende jaren.

In de Voorjaarsnota over dit jaar, die op 28 april is verschenen, zijn ook aanpassingen geschreven over de BOR, die per 2025 zouden moeten worden ingevoerd. Onderstaand hebben wij de belangrijkste wijzigingen schematisch weergegeven:

Huidige regelingBeoogde regeling vanaf 2025
100% vrijgestelde deel van de going concern waarde*1,2 miljoen euro1,5 miljoen euro
Vrijgesteld deel over het meerdere83%70%
Doelmatigheidsmarge**5%0%
Toegang tot BORBij 5% bezit van (een soort) aandelen.Bij 5% bezit van gewone aandelen.***
Behandeling keuzevermogenKeuzevermogen zoals bijvoorbeeld de auto van de ondernemer kwalificeert in zijn geheel voor de BOR als dit is aangemerkt als ondernemingsvermogen.Keuzevermogen kwalificeert voor de BOR voor het gedeelte dat wordt gebruikt in de onderneming. (Stel dat een auto voor de helft van de kilometers zakelijk wordt gebruikt en de andere helft privé dan wordt de helft van de waarde aangemerkt als ondernemingsvermogen voor de BOR).
BeziteisDe onderneming moet bij overlijden 1 jaar en bij schenking 5 jaar in bezit zijn.Nog niet bekend maar wordt versoepeld.
VoorzettingseisDe onderneming moet zowel bij overlijden als schenking nog tenminste 5 jaar worden voortgezet door de verkrijger.Nog niet bekend maar wordt versoepeld.
Het kabinet gaat onderzoeken hoe ze ongewenste constructies en misbruik tegen kunnen gaan. Mogelijk komen hieruit nog aanvullende wijzigingen voort.

*        De going concernwaarde is de waarde van de onderneming er vanuit gaande dat de onderneming wordt voortgezet (gebaseerd op de te verwachten resultaten van de onderneming).

**      Om discussies te voorkomen of sprake is van ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen wordt beleggingsvermogen tot een maximum van 5% van het ondernemingsvermogen meegenomen onder de BOR.

***     Er blijven uitzonderingen bestaan en mogelijk komt er ook een overgangsrecht voor bestaande situaties.

De BOR heeft vele voetangels en zal deze waarschijnlijk ook blijven houden. Afhankelijk van uw situatie kunnen de wijzigingen zowel positief als negatief uitpakken. Maatwerk is hierom een vereiste! Graag bespreken wij met u wat de beoogde wijzigingen voor uw situatie kunnen betekenen.